Camerasurveillance

Camerabewaking maakt camerasurveillance mogelijk. Door middel van camera’s kan een gebouw of terrein geobserveerd worden en u kunt bepalen op welke tijdstippen er een camera observatie ronde gedaan moet worden. Onze cameraobservanten rapporteren bijzonderheden en nemen in geval van verdachte situaties actie richting de door u opgegeven sleutelhouder(s), bewakingsdienst, politie of andere personen of instanties. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van intelligente camera’s; onze cameraobservanten ontvangen een alarm wanneer er door de camera’s ongebruikelijke bewegingen worden gedetecteerd.
Onze software is gekoppeld aan een video-platform die in geval van een alarm automatisch de camera’s opent. Tevens wordt er een beeld-fragment van de tijd en plaats waar het alarm van afkomstig is getoond aan de cameraobservant. De cameraobservant kan in één oogopslag zien wat de oorzaak van het alarm is geweest; alarmverificatie wordt daarmee aanzienlijk versneld. Daarnaast rapporteert dit video-platform zeer gedetailleerd wat de cameraobservant precies heeft gedaan. Hierbij worden fragmenten opgeslagen waar op de seconde nagekeken kan worden welke beelden de cameraobservant heeft bekeken en zelfs welke beelden de cameraobservant nog een extra keer heeft teruggekeken.

Toegangscontrole

Daarnaast maken camera’s toegangscontrole op afstand mogelijk. Dit houdt in dat camerabewaking van Vermeulen ingezet kan worden voor het begeleid openen en sluiten van gebouwen. De veiligheid van u en/of uw medewerker(s) wordt hiermee vergroot omdat onze cameraobservanten via camera’s een oogje in het zeil houden. Onze cameraobservanten begeleiden u en/of uw medewerker(s) tijdens het betreden en verlaten van het gebouw en/of terrein en houden de situatie nauwlettend in de gaten. Weten dat er iemand meekijkt wanneer dat nodig is, is voorkomen van misdrijven.
Camerabewaking van Vermeulen is er voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Onze cameraobservanten waken vanuit de camera observatieruimte over bedrijven, bouwterreinen, industriegebieden, woonhuizen en andere terreinen waar camera’s hangen. Tevens kunnen – in geval van verdachte situaties – alle camerabeelden rechtstreeks doorgestuurd worden naar de politie door middel van Live View. De politie kan dan live meekijken op de camerabeelden en de situatie inschatten. Meer informatie over Live View kunt u vinden op de website van de politie.

De voordelen van camerabewaking:

Snelle alarmverificatie

Veiligheid van u en/of uw medewerker(s) wordt vergroot door middel van begeleid openen en sluiten

 

Politie kan door middel van Live View snel meekijken

 

Naast toezicht en controle door middel van live beelden werken camera’s ook preventief en verhogen de veiligheid. Het bekend maken dat er gebruikt wordt gemaakt van camerabewaking is doeltreffend en preventief.

Middels gebruik van intelligente camera’s in combinatie met spreek- en inluistersystemen garandeert Vermeulen een optimale beveiliging.
Maakt u reeds gebruik van camerasystemen en wilt u weten hoe wij uw beveiliging kunnen optimaliseren? Neem dan snel contact met ons op.

Vermeulen camerabewaking  is onderdeel van