Verkeersregelaars

Onze verkeersregelaars ondersteunen bij werkzaamheden op of langs de openbare weg. Daarbij doen ze er alles aan om het werkvak te beveiligen, doordat die mensen zich op hun primaire taak kunnen richten, en de doorstroming van het reguliere verkeer zo min mogelijk te verstoren.

Door ruime ervaring in diverse omstandigheden en in overleg met de opdrachtgever, kunnen de werkzaamheden vaak sneller afgerond worden dan ervoor gepland was. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt .

Uiteraard zijn onze mensen voorzien van de juiste uitrusting, certificering en communicatiemiddelen.

VKR trans.jpg